Landbouwkalk Magkal / Vitakal

Uw bouw- en grasland verdient een kwaliteitsproduct zodat de pH snel weer op peil is. Wij leveren niet alleen de juiste kalk voor uw gewassen, maar geven ook advies op maat.

Voor een optimale voedingsbodem voor uw gewassen. Wij geven u het juiste advies.

De groei van uw gewassen wordt vooral bepaald door de bodem waarin ze groeien. Met onze landbouwkalk bent u verzekerd van een prima basis. De juiste pH zorgt voor een optimale opname van meststoffen. Wij adviseren u over het juiste product voor uw situatie, maar ook over de dosering en frequentie voor de hoogste opbrengst.

Neem contact met ons op voor de dichtstbijzijnde officiële dealer/loonwerker.

Haalt u het maximale rendement uit uw land? Weet u wat de maximale pH waarde voor uw gras/klaver is? In de praktijk blijkt helaas dat maar liefst 55% van het grasland in Nederland, onder de maat scoort. Een goede aanpak vergt kennis over de bodemconditie, de botanische samenstelling, de juiste pH waarde, de hoeveelheid magnesium (MgO) en de conditie van de grasmat zelf. Voor een maximale ruwvoerproductie moeten al deze elementen goed gecontroleerd worden. De juiste landbouwkalk, in de juiste dosering, kan uw productie met sprongen vooruit helpen.

De landbouwkalk van Agrikal is de oplossing voor al uw pH problemen. Aan de hand van een grondmonster kunnen wij uw behoeftes in beeld krijgen. Met behulp van deze meting, adviseren wij u met betrekking tot het vervolggewas. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie bepalen we de benodigde hoeveelheid Magkal (met magnesium) en Vitakal (zonder magnesium).

Waarom is de pH (zuurgraad) van uw grond zo belangrijk?

Een optimale pH is nodig voor een goede ontwikkeling van het wortelstelsel. Daarmee bevordert het de opnamecapaciteit. Verder beïnvloedt de pH de beschikbaarheid van voedingselementen in de bodem. Het is dus noodzakelijk om eerst de zuurgraad (pH) op peil te hebben om voordeel te hebben van de aanwezige voedingsstoffen in de bodem. De juiste landbouwkalk speelt hierbij een cruciale rol.

Wat heeft een te lage pH voor gevolgen voor uw gewassen?

 • Een lagere benutting van voedingsstoffen.
 • Fosfaatfixatie (vorming van fosfaat-ionen die moeilijk opneembaar zijn voor de plant).
 • Kans op magnesiumgebrek op lichte gronden.
 • Remming van het bodemleven.
 • Een slechtere structuur (op kleigrond).

Deze gevolgen resulteren in een lagere opbrengst en een ongunstige minerale samenstelling van het gewas. De optimale pH verschilt per gewas. In het algemeen is een lage pH, dus een zure grond, voor alle gewassen nadelig.

Hoe onze landbouwkalk u kan helpen aan een betere opbrengst

Als de zuurgraad  (de pH) niet in orde is dan kan de bodem geen optimale opbrengst leveren. De optimale pH van de meest gangbare gewassen ligt tussen de 5 en 7. In Nederland zijn er echter veel grondsoorten die van nature een te lage pH hebben en dus zonder bekalken geen optimale opbrengst kunnen leveren.

Waarom verzuurt de bodem?

 • Verlies door uitspoeling
 • Verlies door de gewassen
 • Verzuring door meststoffen
 • Zure regen
Logo van Magkal Landbouwkalk
Logo Vitakal Landbouwkalk

Zuurgraad altijd boven 5.0

Op veel gronden is de zuurgraad (pH) van de bodem te laag.
De pH van de bodem bepaalt hoe gemakkelijk voedingselementen beschikbaar zijn voor het gewas. Daarnaast heeft de pH invloed op de oplosbaarheid van zware metalen. Onderzoek toont aan dat een pH onder 5,0 altijd opbrengst kost. De pH-adviezen zijn daarom aangepast. Dat meldt Eurofins Agro.

Streefwaarde verhoogd
Op de bemestings-adviezen lag een deel van de pH-streefwaarden onder de 5.0. Op de vernieuwde BemestingsWijzer is in dit onderste traject de streefwaarde verhoogd. Ook wordt er niet langer geadviseerd in een traject ‘vrij laag’ tot ‘goed’, maar is het advies nu gericht op het bereiken van een pH in het midden van het traject ‘goed’.

Bij een juiste pH is er meer ruimte voor kalium (K), magnesium (Mg) en calcium (Ca) aan het kleihumuscomplex. De kationenuitwisselingscapaciteit (CEC) van de bodem is dan gevuld met deze hoofdelementen. Dat komt het gewas ten goede. Bovendien draagt meer calcium uit de kalk bij aan de bodemstructuur omdat het organische stof bindt aan de bodemdeeltjes.

Eurofins Agro November 2017

De topproducten van Agrikal die het beste in uw grond naar boven halen

De voordelen van Magkal

 1. brengt de pH in evenwicht
 2. brengt het magnesium (MgO) gehalte op peil
 3. verbetert de bodemstructuur
 4. bevordert het vrijkomen van stikstof, fosfor en kalium uit drijfmest en kunstmest
 5. MAGKAL en drijfmest vullen elkaar goed aan
 6. is kampioen qua strooibaarheid
 7. is een niet stuivende kalk en kan dus onder alle weersomstandigheden gestrooid worden
 8. is een zachte dolomietkalk en werkt dus snel
 9. is een gecontroleerd natuurproduct met kwaliteitsgarantie

De voordelen van Vitakal

 1. brengt de pH in evenwicht
 2. verbetert de bodemstructuur
 3. bevordert het vrijkomen van stikstof, fosfor en kalium uit drijfmest en kunstmest
 4. VITAKAL en drijfmest vullen elkaar zeer goed aan
 5. is kampioen qua strooibaarheid
 6. is een niet stuivende kalk en kan dus onder alle weersomstandigheden gestrooid worden
 7. is een zachte carbonaatkalk en werkt dus snel
 8. is een gecontroleerd natuurprodukt met kwaliteitsgarantie
Hoe werkt het nou eigenlijk?
De H+-ionen die de bodem verzuren kunnen we neutraliseren met behulp van kalkproducten van natuurlijk Calciumcarbonaat (CaCO3). De kalk bindt H+-ionen in de bodem waardoor deze hun verzurende werking verliezen.
Hogere opbrengsten met behulp van de juiste landbouwkalk
Bekalken zorgt voor een beter bodemleven en betere wortelontwikkeling bij de gewasssen, met als direct resultaat betere groei en hogere opbrengsten. Calciumvoorziening is in de Nederlandse landbouw nog steeds een belangrijk item.

Calcium is een onmisbare voedingsstof die zorgt voor sterke celwanden en een stevig gewas. Vooral op zware kleigronden is calcium belangrijk voor de bodemstructuur. BLGG AgroXpertus onderzoekt de hoeveelheid calcium die in de bouwvoor voorkomt en neemt dit mee in haar bemestingsadvies dat ook rekening houdt met specifieke gewas-eigenschappen. Om de calcium voorziening te verbeteren worden meestal kalkproducten met calciumcarbonaat ingezet. Het bemestingsadvies van BLGG AgroXpertus gaat echter uit van de hoeveelheid zuiver calcium die toegediend moet worden. Hoe vertaalt u dit in een concrete productgift? Bel voor advies.

Graslandvernieuwing, hét moment om te bekalken
De juiste pH: een ton droge stof extra

De ruwvoerproductie wordt steeds belangrijker voor de kostprijs op het melkveebedrijf. Voor een hoge graslandproductie moet de beschikbaarheid van nutriënten optimaal zijn. Deze is sterk afhankelijk van de pH van de bodem. Daar valt voor veel melkveehouders nog het nodige winnen. “Op meer dan een derde van de Nederlandse graslandpercelen is de bodem te zuur”, volgens OCI-Agro. “Daar is pH lager dan 5. De streefwaarde ligt tussen de 5 en 5,6 en voor gras-klaverland is de streefwaarde zelfs 5,6 of hoger.”

Een te lage pH gaat ten koste van de beschikbaarheid van stikstof en fosfaat. Ook kalium, zwavel, calcium en borium worden beter benut bij een goede pH. Recent onderzoek van NMI bewijst het grote belang en de meerwaarde. Met de optimale pH haal je ruim een ton extra droge stof van een hectare en ruim 100 kg extra ruw eiwit, zeggen diverse onderzoeken. Een pH-verhoging zorgt ook voor meer smakelijke grassen. Natrium wordt beter opgenomen. Dat zorgt voor een langere graasduur en vaak een hogere droge stof opname. Graslandvernieuwing is een goed moment om de pH op peil te brengen. Daarnaast hebben gevoelige gronden regelmatig een onderhoudsbekalking nodig. De pH van de bodem daalt jaarlijks, door onder andere gewasonttrekking en uitspoeling. Ook hebben sommige minerale meststoffen een verzurende werking.

Verder geldt: hoe fijner een product hoe sneller de werking. Ook overige bestanddelen moeten meegenomen worden in de afweging. “Een product als schuimaarde bevat ook stikstof en fosfaat. Die tellen mee in de gebruiksnorm. Verder zijn er producten met veel magnesium, belangrijk voor de gezondheid van de koe. Het is echter alleen zinvol om zo’n meststof te gebruiken als de magnesiumtoestand van de grond extra MgO vraagt.” 

Speciale aandacht voor grasklaver percelen

Gras-klaverpercelen vragen een nog hogere pH dan gewone graspercelen. Klaver voelt zich het beste thuis op kalkrijke kleigronden met een pH van 6 en hoger. Op zand vraagt klaver een niet te droge bodem met een pH van 5.6. Calcium uit kalkmeststoffen stimuleert de groei van klaver. Een pH van minimaal 5 biedt veel voordelen Betere structuur (effect vooral op zwaardere grond) en beter bodemleven waardoor meer stikstof mineraliseert.

 • Sterke wortelontwikkeling en dichtere zode
 • Voedingstoffen zijn goed beschikbaar voor het gras
 • Gras is beter bestand tegen droogte
 • Betere botanische samenstelling (goede grassen zoals Engels raaigras gedijen beter)