DSV Graszaad en Maïszaad

Ons graszaad en maiszaad vormt de solide basis voor uw optimale ruwvoerproductie

Voor een hogere melkproductie kiest u voor DSV Graszaad en Maïszaad

Gras is de belangrijkste eiwitbron voor uw melkvee. Maar uit de praktijk blijkt dat 55% van het grasland in NL onder de maat is. Waarom? Kennis over de bodemconditie, de botanische samenstelling, de juiste pH en MgO (magnesium) en de conditie van de grasmat zelf: het hangt nauw samen en is de basis voor een maximale ruwvoerproductie. Weet u bijvoorbeeld wat de optimale pH voor gras/klaver is? 

Graszaad: de basis van uw ruwvoer-productie onder de loep

Gras is de belangrijkste eiwitbron voor uw melkvee. Maar uit de praktijk blijkt dat 55% van het grasland in NL onder de maat is. Waarom? Kennis over de bodemconditie, de botanische samenstelling, de juiste pH en MgO (magnesium) en de conditie van de grasmat zelf: het hangt nauw samen en is de basis voor een maximale ruwvoerproductie. Weet u bijvoorbeeld wat de optimale pH voor gras/klaver is?

De pH en MgO: het fundament onder uw grasmat

De pH van de bodem daalt jaarlijks door o.a. gewasonttrekking en uitspoeling. In Nederland zijn er veel grondsoorten die een te lage pH hebben. Het gevolg is dat stikstof- en fosfaatbenutting niet optimaal is. Is de pH bijvoorbeeld 4,0 ipv 5,4 dan kan dit wel 10% opbrengst kosten. Wanneer de pH optimaal is kunnen nutriënten optimaal gebonden worden. Daarnaast zorgt de pH voor een fijne structuur. Het grasland bekalken met Magkal (met MgO) of Vitakal (zonder MgO) is dus essentieel!

Engels raaigras en klaver gedijen het best bij een wat hogere pH. Matige grassen zoals Ruwbeemd houden juist wel van een zuurdere bodem. Hieruit blijkt dat de juiste pH belangrijk is voor het behoud van de juiste botanische samenstelling en dus de grassen die u daadwerkelijk wilt oogsten. Magnesium is naast stikstof, fosfor en kali de vierde basis meststof. Veel te vaak wordt dit belangrijke element onterecht gezien als sporenelement. Jaarlijks is echter op grasland minstens 100 kg MgO per hectare nodig en 75 kg op bouwland. Naast het feit dat er dus voldoende magnesium beschikbaar moet zijn voor de bladgezondheid is magnesium van groot belang voor een gezonde veestapel.

Een hand gevuld met graszaad

COUNTRY MilkMore is de weidemengsellijn van DSV Zaden (voorheen Zelder, Euro Grass). DSV is al deccenia lang actief en succesvol in de grassenveredeling, wat terug te zien is op de Nederlandse rassenlijst. Door de huidige mestwetgeving wordt het steeds moeilijker om voldoende melkeiwit uit gras te produceren. De stikstof in de grond moet dus optimaal benut worden. De juiste pH en een grasmengsel dat aansluit op uw doel vormt de basis voor een maximale ruwvoerproductie. Een goede analyse van uw mat en bodem is dus van grote waarde. Het advies dat Agrikal u geeft (in samenwerking met Roba en DSV Zaden) maakt het verschil bij de basis van uw ruwvoerproductie. Meten is weten, gokken is dokken

Flow chart over de productie van gras als ruwvoer