Actimin Steenmeel

Actimin steenmeel is een milieuvriendelijke bodemverbeteraar, die uw grond duurzaam vruchtbaar maakt.

Actimin steenmeel is een 100% natuurlijk product van vulkanische oorsprong

Actimin steenmeel (ook wel gesteentemeel) is een 100% natuurlijk product van vulkanisch oorsprong. De namen lavameel of basaltmeel worden ook gebruikt, omdat het wordt gevormd door de stolling van lava. Doordat vulkanische gronden in korte tijd veel organische stoffen opbouwen, zijn ze bijzonder vruchtbaar.

Actimin steenmeel

De bemestingswaarde van Actimin Gesteentemeel is hoger dan concurrerende producten en is daardoor uitstekend geschikt als anorganische mest voor de situatie in Nederland. Actimin verbetert de vruchtbaarheid van uw bodem met maar liefst 92% actieve bodemmineralen en sporenelementen. Naast bodemverbeteraar, is Actimin gesteentemeel ook uitermate geschikt als stalstrooisel.

Waarom belangrijk?

Door de intensivering van de landbouw is er vanaf 1950 veel vooruitgang geboekt met indrukwekkende resultaten. Ontwikkelingen die ten grondslag lagen aan economische principes, terwijl de productiecapaciteit van de bodem in beginsel afhankelijk is van natuurlijke principes. Deze principes zijn niet altijd evengoed verenigbaar. Deze snelle ontwikkeling heeft gevolgen gehad voor de bodem.

Waarom Actimin steenmeel?

Steenmeelbemesting stimuleert het bodemleven, stabiliseert de organische stof, versterkt de lange termijn levering van alle nutriënten (behalve stikstof) en verhoogt structureel de nutriëntenuitwisselingscapaciteit van de bodem. Bemesting met steenmeel sluit zeer goed aan bij de wens om landbouw duurzamer en effectiever te maken.

Het bodemleven heeft zich aangepast aan snel opneembare nutriënten en de samenstelling van de organische stof is anders geworden. Maar ook het vermogen om mineralen te bufferen en de voorraad voedingsstoffen in de grond zijn in de loop der jaren afgenomen. Het is belangrijk om dit probleem te onderkennen, en om de kennis over mineralen te combineren met die van bodemvruchtbaarheid.

Voordelen Actimin steenmeel

Actimin bevat beduidend meer voedingsstoffen en sporenelementen dan andere soorten lavameel. Het is een uitstekende organische mest- en bodemverbeteraar die de bodemvruchtbaarheid en zuurgraad van uw landbouwgrond aanzienlijk verbetert.

Door zijn fijnheid, poreusheid en minerale samenstelling is Actimin bijzonder geschikt voor:

 • Het herstellen van de oorspronkelijke minerale bodemvruchtbaarheid.
 • Het aanleggen van een langetermijnvoorraad nutriënten en sporenelementen.
 • Het herstellen van de kationenbalans op het klei-humuscomplex. Daarmee verbetert de bewerkbaarheid van kleigrond en voorkomt u verslemping.
 • Het aanvullen van nutriënten zonder (verdringings)uitspoeling.
 • Het reguleren van de zuurgraad (pH) van de grond en zo verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.
 • Het verbeteren van de kwaliteit van drijfmest. Door zijn fijnheid bezinkt Actimin-BT niet in de mestput.
 • Als aanvulling op bekalking.
 • Het voeden van het microleven in uw bodem.
 • Het verbeteren van de vochthuishouding van uw perceel en de waterkwaliteit van afstromend grond- en oppervlaktewater.
 • Gebruik als natuurlijk stalstrooisel in ligboxen voor het verbeteren van het comfort en de hygiëne van uw vee.

Toepassing Actimin

Actimin kan op verschillende manieren worden toegepast:

 • Rechtstreeks op het land.
 • Gemengd in drijfmest.
 • Als stalstrooisel in ligboxen – puur of vermengd met bijvoorbeeld stro.
 • Als toevoeging bij composteren of vermengd met gerijpte compost.
 • Als nutriëntenbron voor biofertilizer of compostthee.
 • Bij stedelijk groen, stadslandbouw, sportvelden, daktuinen e.d.

Biologische mest

Zoekt u een biologische mest voor uw landbouwgrond? Steenmeel is volgens de Europese regelgeving toegestaan als mest in de biologische landbouw. Actimin voldoet aan de criteria van SKAL Biocontrole en FiBL, en mag voor de categorieën meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen worden toegepast in de Nederlandse biologische sector.

Meer info mbt projecten en proeven: www.steenmeel.info

Logo van Actimin