Strooisel voor ligboxen met calciumsulfaat (meestal gipsafval uit de bouw) kan een risico opleveren voor dieren en mensen. Toxicoloog Guillaume Counotte van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) schrijft in de Veterinair, een vakblad voor dierenartsen, een kritisch artikel over calciumsulfaat/sulfiet. Dit is een calciumverbinding afkomstig uit gips.

Tal van Nederlandse veehouders gebruiken het ‘goedkope strooisel’ dat gemaakt is van sloopmateriaal uit de bouw, volgens veearts Bernd Hietberg van dierenartspraktijk Beilen. „De meeste boeren zijn niet op de hoogte van de gevaren.” Hietberg heeft melding gemaakt over deze kwestie bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Zwavelwaterstof

Volgens Counotte lijkt het goedkope ligboxenstrooisel in het begin van het gebruik vrij van gevaren, echter na enkele weken groeien er bacteriën in de stal die sulfaat afbreken en omzetten in het zeer giftige gas H2S (zwavelwaterstof). Dit gebeurt vooral als het strooisel meer dan 10 centimeter dik wordt opgebracht. ‘Ook gips dat in de mestput terechtkomt, zorgt voor extra H2S’ en vormt een groot risico voor dieren en mensen, schrijft de toxicoloog.

In het artikel schrijft Counotte dat in de Verenigde Staten onderzoek is gedaan naar het gebruik van gipsafval als ligbox-strooisel. Er wordt dringend aanbevolen geen gips als ligbox-strooisel te gebruiken als de mestopslag onder de vloer is. Er kleven teveel nadelen aan het gebruik ervan. ‘Zelfs in open stallen werden bij gebruik van gips concentraties zwavelwaterstof van meer dan 100 milligram per kubieke meter gemeten. Deze concentraties leiden na enkele uren tot duizeligheid, misselijkheid en slecht horen, zien en ruiken. Omdat H2S zwaarder is dan lucht, hoopt het zich op in de eerste meter boven de grond. Liggende koeien, honden en kinderen krijgen daardoor een hogere hoeveelheid binnen dan volwassenen.’

Ernstig zorgen

Volgens Hietberg zijn er tot nog toe geen ongelukken mee gebeurd binnen zijn werkgebied. Wel maakt hij zich ernstig zorgen. „Het is verbazend dat boxstrooisel, meststoffen, maar ook mineralenmengsels en melkpoeders vaak gekocht worden op basis van een mooi verhaal en prijs zonder zelf het etiket goed te bekijken en garanties te vragen over de veiligheid. De pluimveesector heeft onlangs ervaren wat de consequenties kunnen zijn van gebruik van gevaarlijke of verboden stoffen. Laten we hopen dat de veehouders wat kritischer worden bij aankoop van producten en daarmee ongelukken voorkomen. We moeten trots zijn op de gezonde, veilige en diervriendelijke veehouderij in Nederland. Daar horen gevaarlijke stoffen absoluut niet in thuis”, aldus veearts Bernd Hietberg.

Bron: Melkvee